Chứng chỉ y tế và chứng nhận chất lượng của Pectin Complex

Pectin Complex là sản phẩm đã được chứng nhận tính hiệu quả & an toàn trong việc bảo vệ sức khỏe con người bởi các nhà khoa học và Bộ y tế Ukraina. Đây còn là sản phẩm duy nhất được lựa chọn bở Bộ y tế Việt Nam để cứu chữa cho người dân thôn Đông Mai, Hưng Yên (có làng nghề tái chế ác-quy, tiếp xúc thường xuyên với kim loại Chì).

Pectin Complex được sản xuất theo dây chuyền chất lượng Châu Âu:

Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Việt nam

Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Việt nam

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Công bố phù hợp quy định ATTP

Công bố phù hợp quy định ATTP

Kết luận vệ sinh dịch tễ bộ y tế Ukraina

Kết luận vệ sinh dịch tễ bộ y tế Ukraina

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh

Giấy chứng nhận chất lượng Ukraina

Giấy chứng nhận chất lượng Ukraina

Giấy chứng nhận điều kiện sản xuất

Giấy chứng nhận điều kiện sản xuất

Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ

Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ