Báo chí nói về Pectin Complex

Các hoạt động, thông tin về Công ty TNHH Pectin Technology cũng như về sản phẩm Pectin Complex vẫn luôn được đăng tải trên nhiều tờ báo điện tử uy tín.

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện SKNN & MT với tập đoàn VIT và Công ty TNHH Pectin Technology về việc thải độc bằng PECTIN cho trẻ em người dân nhiễm độc chì thôn Đông Mai.
Lễ ký kết hợp tác giữa Viện SKNN & MT với tập đoàn VIT và Công ty TNHH Pectin Technology về việc thải độc bằng PECTIN cho trẻ em người dân nhiễm độc chì thôn Đông Mai.

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

450 dân làng nghề tái chế chì được thải độc
450 dân làng nghề tái chế chì được thải độc

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Trẻ em, người lao động ở Hưng Yên được hỗ trợ thực phẩm thải độc chì miễn phí
Trẻ em, người lao động ở Hưng Yên được hỗ trợ thực phẩm thải độc chì miễn phí

 

Trên 400 người dân Hưng Yên được tặng sản phẩm thải độc chì
Trên 400 người dân Hưng Yên được tặng sản phẩm thải độc chì

 

Trao tặng sản phẩm Pectin hỗ trợ thải độc chì cho trẻ em và người lao động tái chế chì tại thôn Đông Mai
Trao tặng sản phẩm Pectin hỗ trợ thải độc chì cho trẻ em và người lao động tái chế chì tại thôn Đông Mai

 

378 trẻ em làng Đông Mai sẽ được điều trị nhiễm độc chì
378 trẻ em làng Đông Mai sẽ được điều trị nhiễm độc chì

 

378 trẻ em làng Đông Mai sẽ được điều trị nhiễm độc chì
378 trẻ em làng Đông Mai sẽ được điều trị nhiễm độc chì

 

378 trẻ em làng Đông Mai bị nhiễm độc chì
378 trẻ em làng Đông Mai bị nhiễm độc chì

 

Trẻ em làng tái chế chì Đông Mai sẽ được thải chì
Trẻ em làng tái chế chì Đông Mai sẽ được thải chì

 

Hỗ trợ thuốc thải độc chì miễn phí cho người dân Đông Mai
Hỗ trợ thuốc thải độc chì miễn phí cho người dân Đông Mai

 

Hỗ trợ thải độc chì cho người dân Đông Mai
Hỗ trợ thải độc chì cho người dân Đông Mai

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì
Người dân thôn Đông Mai được thải độc chì

 

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Chat trực tiếp cho chúng tôi
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay để nhận tư vấn