Báo động ô nhiễm không khí trầm trọng tại thủ đô Hà Nội

Kết quả đo và phân tích không khí Hà Nội trong sáng nay (5/10/2016) cho thấy không khí Thủ đô được xếp vào nhóm “rất không tốt cho sức khỏe” Không khí của Hà Nội đang đạt mức ô nhiễm đứng thứ hai trên Thế giới Khu vực thu thập và đo lường chất lượng […]

Ô nhiễm không khí – Vấn đề khẩn cấp toàn cầu

Ô nhiễm không khí đang là vấn đề thời sự nóng bỏng của cả thế giới chứ không phải riêng của một quốc gia nào. Ngoài các loại khí oxit như CO, CO2, SO2 … các hợp chất khí halogen: HCl, HF, HBr hay hơi xăng, dầu, sơn thì những kim loại nặng như chì, […]