Hệ luỵ từ ô nhiễm nguồn nước và cách phòng tránh

Nước chiếm 3/4 Trái đất, một con số tưởng như vô tận và nước được coi là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn kiệt. Thế nhưng, sự thật về nguồn nước bạn đã biết chưa? Với tổng lượng nước khổng lồ nhưng nước mặn lại chiếm 96,54%. Nước từ sông, suối là nguồn nước […]